Početna O nama Kontakt Usluge
© GKD Senj d.o.o. 2014
Početna
N O V O S T I OBAVIJEST O PROMJENI E-MAIL ADRESE Obavještavamo poslovne partnere i sve korisnike naših usluga o promjeni  e-mail adrese, možete nas kontaktirati na novi e-mail: info@gkd-senj.hr Stari e-mail komunalac-senj@gs.t-com.hr  bit će aktivan do kraja 2014. godine nakon ćega će se obrisati.   
GRADSKO KOMUNALNO DRUŠTVO SENJ d.o.o.
U svrhu cjelovitog informiranja korisnika naših usluga GKD Senj d.o.o. uspostavlja i održava različite metode komuniciranja preko telefonskih i mobilnih brojeva, lokalne radio postaje i web stranice s redovito ažuriranim informacijama.                                                                  Direktor:                                                                                          Bruno Brozičević,ing.građ.
Poštovani,   glavni ciljevi GKD Senj d.o.o. su usmjerenost na potrebe i zadovoljstvo kupca izvršenim poslom tj. uslugom. Težimo stvaranju trajnih odnosa s kupcima temeljenih na zadovoljstvu i nadilaženju njihovih potreba putem traženja optimalnih i cjelovitih rješenja.
Kvaliteta usluga GKD Senj d.o.o. temelji se na osnovnim načelima poslovanja: - razumijevanje korisnikovih potreba - praćenju i primjeni zakonske regulative - udovoljavanju zahtjevima ako su u skladu s ustavom i zakonskim      normama kao i stvarnim materijalnim mogućnostima Društva i    Grada Senja - povratnoj informaciji o korisnikovom dojmu kvalitete pružanja    usluga - planiranju preventivnih akcija kako bi se izbjeglo nezadovoljstvo   korisnika - uvažavanje društvenih zahtjeva i zahtjeva zaštite okoliša.
Dobro došli na službenu stranicu Gradskog Komunalnog Društva SENJ d.o.o.